Έλεγχος της σύνδεσής σας για καλύτερη εμπειρία ...σας συνδέω με VR