Επιλέξτε : 

1.Είσοδος στο Plaza 

2.Είσοδος στο VR Portal 

3. Ακούστε τα Podcast 

Αν δεν επιλέξετε κάτι θα μεταφερθείτε σε 30 δευτερόλεπτα στο VR Portal